Cài song song Windows và MacOS trên máy Mac

P1. Thông số và chuẩn bị

 

 1. Mục tiêu : Dual boot MAC + WIN 11 có DATA chung , có hoặc ko có phân vùng cài WIN trên ổ cứng, không sử dụng Bootcamp assitant

 

 1. Os và định dạng ổ cứng tương thích với máy Mac
 

Mac từ  MID 212 về trước

Mac từ Late 212 về sau

Đến MacOS Seirra 10.12

HFS / Core Storage ( fix MBR )

HFS / Core Storage ( fix MBR )

Từ MacOS High Seirra 10.13

APFS ( GPT )

APFS ( GPT )

Windows 11

MBR

GPT

 1. Chú ý :
 • Phiên bản BootCamp phù hợp với từng đời máy , mọi người google hoặc tải thông qua BootCamp Asistant của MacOS
 • Win 11 xài BootCamp 6
 • Win 11 trên các máy 2011 trở về trước không được hỗ trợ BootCamp6 , Cách làm xem Bước 4
 • Sau khi cài xong Bootcamp nhớ chạy Apple update
 • Ổ đĩa cài WIN vào ổ cứng, với bản MBR bắt buộc chạy Hybrid MBR ( MBR lai ) , bất chấp gốc MacOS chay fix MBR hay GPT

 

 1. Tool sử dụng ( không dùng bootcamp )

Rufus > Iso Windows 10 > MRB > Format NTFS`

Copy install.wim từ iso vào usb cài Win (  Muốn cài WIN nào copy từ ISO bản WIN đó )

Tạo 1 thư mục mới BootEFI trong ổ WININSTALL Copy thư mục EFI trong ổ UEFI_NTFS vào

 

 1. Sửa BootCamp để cài cho các máy đời thấp cài Win 11

BootCamp ver 5 trở về trước gặp lỗi màn hình xanh.
Ví dụ với Macbookpro8,1 Pro 13” 2011 . BootCamp5.1.5621 cho máy này và BootCamp6.0.6133 cho Win 11

Mở thư mục BootCamp6.0.6133/BootCamp/Driver/Apple

Copy file BootCamp.msi

Chép đè lên BootCamp5.1.5621 /BootCamp/Driver/Apple

Cách làm này thiếu driver, bổ sung bằng các driver tìm trong BootCamp6.0.6133/BootCamp/Driver hoặc dùng WINDOWS UPDATE

 

 

P2. Mac MBR + Win MBR : Mac sierra 10.12 + Win 11 MBR ( Mac Mid 2012 trở về trước )

Đặc điểm : Định dạng phân vùng MacOs là HFS hoặc Core Storage

Mac 2011 trở về trước có DVD không hỗ trợ Boot MBR USB – EFI thì được.

 

 1. Apple Core Storage và phân vùng Recovery – Lỗi không boot được MacOs sau khi xoá phân vùng Recovery

MacOS 10.12 trở về trước

Phân vùng cài Mac định dạng  Apple Core Storage ( ổ Vật lý ) / có thêm 1 ổ đĩa ảo

Để xoá bỏ phân vùng EFI và Recovery cũng như Phân vùng thêm các phân vùng thì phải chuyển về HFS+

Thì MacOS mới chạy được . Nếu lỡ xoá Recovery trước thì thực hiện lệnh revert này sau vẫn ok .

Mở Terminal

$ diskutil  list // xem danh sách các phân vùng

$ diskutil  coreStorage revert disk1  //chuyển cái đĩa ảo này về HFS vật lý ( disk0s2 )

                                  //     $ diskutil  coreStorage ? // xem các lệnh có thể thực thi với coreStorage

 

 

 1. Tạo các phân vùng cần thiết

MacOs – DATA ( exFAT) – WIN – INSTALL

( Nếu không dùng ổ INSTALL , FORMAT NTFS ổ WIN lúc cài WIN cũng được )

Dùng Texura định dạng NTFS các ổ WIN và INSTALL .

Chép nội dung USB cài win / hoặc trong file iso vào INSTALL.

 

 1. Tạo Hybrib MBR cho các phân vùng mới tạo ( ổ cứng MBR lai )

MacOS 10.12 là ổ fix MBR, đã sẵn 3 phần vùng nên chỉ thêm được 1, do đó , chuyển 3 phân vùng cuối về ổ Hybrid MBR

DATA định dạng exFAT nhưng vẫn phải tạo Hybrid MBR thì win nó mới nhận được.

* Tắt SIP : Vào chế độ recovery rồi mở Terminal lên gõ lệnh csrutil disable

* Cài Gdisk ( GPT Fdisk )

* Terminal ( nhớ đặt mật khẩu )

diskutil list \\Xem ổ cứng là disk mấy, thường là disk0

sudo gdisk /dev/disk0 \\thực hiện lệnh Gdisk trên disk0

( ? để xem các lệnh của gdisk )

p \\ xem thứ tự các phân vùng

r \\recovery and tranfomation options

h \\make Hybrid MBR

4 5 6   \\ phân vùng tạo MBR 4  5 và 6, có khoảng trắng

y \\ yes

07 \\ MBR hex code default – nhập 07 hoặc để trắng

n \\ không đặt active boot partition 4

07 \\ MBR hex code default- nhập 07 hoặc để trắng

n \\ đặt active boot partition 5

07 \\ MBR hex code default – nhập 07 hoặc để trắng

y \\ Active boot Partition 6 , – phân vùng INSTALL . Nếu không tạo bộ cài trên ổ cứng thì active patition 5

—– Trường hợp nó có hỏi có muốn làm gì phân vùng trống ( Unlocal ) thì N bỏ qua .

w \\ghi thông tin vào ổ đĩa

y \\yes

 

 1. Tạo BootMGN ( không cần nếu không có phân vùng INSTALL )

Khởi động máy bấm Option mà không thấy INSTAL ( Windows ) thì cần build lại BootMGR.

Boot vào USB cài WIN ( EFI hay MBR đều được )

Thay  vì bấm Install now để cài đặt thì bấm SHIFT + F10 hoặc vào REPAIR  > TROUBLESHOOT > Command Prompt

Thực hiện các lệnh sau :

Diskpart

List Volume \\ Liệt kê các phân vùng , ktra ổ C là INSTAL thì tắt diskpart đi ( đã active INSTALL ).

Select Volume 3 \\ Coi cho đúng cái Volume INSTALL

Active  \\ active  ổ INSTALL

Exit \\ tắt diskpart

bootsect  /nt60  c:  /mbr   \\ tạo bootmng cho ổ C . Ở đây là volume 3 được active nên nó là ổ C

 

 1. Boot vào INSTALL hoặc USB WINDOWS SETUP MBR và cài WIN

MSCONFIG để dặt lại thời gian chờ boot vào WIN

Nếu các phân vùng không có Nhãn ( label ) thì vô Disk Mangament đặt lại để tránh nhầm lẫn ( khi vào MacOS )

 

 

P3. Mac GPT + Win MBR : Mac High sierra 10.13 + Win 11 MBR ( Mac Mid 2012 trở về trước )

Đặc điểm : Định dạng ổ MacOs là APFS

Mac 2011 trở về trước có DVD không hỗ trợ Boot MBR USB – EFI thì được.

 

 1. Tạo các phân vùng cần thiết

MacOs – DATA ( exFAT) – WIN – INSTALL

Dùng Texura định dạng NTFS các ổ WIN và INSTALL .

( Nếu không dùng ổ INSTALL , FORMAT NTFS ổ WIN lúc cài WIN cũng được )

                   Copy Nội dung file WIN ISO ( hoặc từ USB ) vào ổ INSTALL

 

 1. Tạo Hybrib MBR cho các ổ mới tạo ( ổ cứng lai MBR )

MacOS 10.13 GPT , do dó cần chuyển 3 phân vùng cuối về Hybrid MBR

DATA định dạng exFAT nhưng vẫn phải tạo hybrid mbr thì win nó mới nhận được.

* Tắt SIP : Vào chế độ recovery rồi mở Terminal lên gõ lệnh csrutil disable

* Cài Gdisk ( GPT Fdisk )

* Terminal ( nhớ đặt mật khẩu )

diskutil list \\Xem ổ cứng là disk mấy, thường là disk0

sudo gdisk /dev/disk0 \\thực hiện lệnh Gdisk trên disk0

( ? để xem các lệnh của gdisk )

p \\ xem thứ tự các ổ

r \\recovery and tranfomation options

h \\make hybrid MBR

3 4 5 \\ổ tạo MBR 3  4 và 5, có khoảng trắng

y \\ yes

07 \\ MBR hex code default

n \\ không đặt active boot partition 3

07 \\ MBR hex code default

n \\ đặt active boot partition 4

07 \\ MBR hex code default

y \\ Active boot Partition 5 , – phân vùng INSTALL . Nếu không tạo bộ cài trên ổ cứng thì active patition 4

—– Trường hợp nó có hỏi có muốn làm gì phân vùng trống ( Unlocal ) thì N bỏ qua .

w \\ghi thông tin vào ổ đĩa

y \\yes

 

 1. Tạo lại BootMGN ( không cần nếu không có ổ INSTALL )

Khởi động máy bấm Option mà không thấy ổ INSTAL ( Windows ) thì cần build lại BootMGR.

Boot vào USB cài WIN ( EFI hay Thay  vì bấm Install now để cài đặt thì bấm SHIFT + F10 hoặc vào REPAIR  > TROUBLESHOOT > Command PromptMBR đều được )

Thay  vì bấm Install now để cài đặt thì bấm vào REPAIR  > TROUBLESHOOT > Command Prompt

Thực hiện các lệnh sau :

Diskpart

List Volume \\ Liệt kê các ổ , ktra ổ C có phải là INSTAL thì tắt diskpart đi cũng được.

Select Volume 3 \\ Coi cho đúng cái Volume INSTALL

Active  \\ active  ổ INSTALL

Exit \\ tắt diskpart

bootsect  /nt60  c:  /mbr   \\ tạo bootmng cho ổ C . Ở đây là volume 3 được active nên nó là ổ C

 1. Boot vào INSTALL hoặc USB WINDOWS SETUP MBR và cài WIN

MSCONFIG để dặt lại thời gian chờ boot vào WIN

Nếu các phân vùng không có Nhãn ( label ) thì vô Disk Mangament đặt lại để tránh nhầm lẫn ( khi vào MacOS )

 

P4. Mac GPT + Win GPT : Hight Seirra 10.13 + Win 11 GPT ( Mac từ Late 2012 )

GPT: Làm kiểu gì cũng chạy

Đặc điểm : Định dạng ổ MacOs là APFS

 1. Không tạo bộ cài trên ổ cứng

Chia các phân vùng, boot USB cài WIN và cài vào cái phân vùng mong muốn

 1. Tạo bộ cài trên ổ cứng

Tạo phân vùng MacOS – EFI_W – INSTALL – DATA – WIN

EFI_W : FAT32 , 100Mb – chứa file boot bộ cài ( copy trong thư BootX ,  phần tạo USB cài )

INSTALL dùng Tenxura định dạng NTFS rồi copy bộ cài vô.

DATA exFAT , WIN NTFS.

Lý do : BCD của bộ cài ( trong EFI_W ) boot phân vùng đâu tiên nó nhận dạng được.

Đặt nhãn cho ổ cài đặt tránh nhầm

Mở Terminal dùng lệnh : $sudo bless –Folder /Volumes/EFI_W/EFI/boot –label Install

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *