Đỗi Trả :

  • Đỗi trả trong thời hạn bao test nếu máy phát sinh lỗi phần cứng
  • Hoàn tiền 100% hoặc đỗi máy khác theo yêu cầu

Bảo Hành :

  • Bảo hành khi máy phát sinh lỗi do nguyên nhân khách quan ( máy không rơi vỡ, vô nước…)
  • Lỗi phát sinh do nguyên nhân chủ quan sẽ hỗ trợ khắc phục tính theo giá gốc

IPhone :

  • Màn hình chỉ bảo hành cảm ứng không bảo hành hiển thị
  • Khi máy mất nguồn không xác định được số imeil , hoặc mất imeil
  • Face id và touch id chỉ bao test không bảo hành